Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony szalpaka.pl.

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

Daniel Jusupović
ul. Habicha 9/75
02-495 Warszawa
NIP: 5242793521
REGON: 363637383

Pojęcia:

Sprzedawca – firma Daniel Jusupović będąca podmiotem oferującym swoje produkty Nabywcom.

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę szalpaka.pl bez dokonywania zakupów.

Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupów produktów oferowanych za pośrednictwem strony szalpaka.pl.

 1. Sposób zbierania danych osobowych
  Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Nabywcę poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub telefoniczny, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez administratora strony w czasie wizyty użytkownika na stronie szalpaka.pl. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia transakcji ze sklepem szalpaka.pl.
 2. Zakres zbieranych danych osobowych
  1. Dane Użytkowników – osoba odwiedzająca stronę szalpaka.pl nie jest zobowiązania do podania danych osobowych.
  2. Dane nabywców – Użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez sklep szalpaka.pl będzie zobowiązany podać w celu realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki.
  3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie szalpaka.pl – podczas wizyty na stronie szalpaka.pl strona automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku szalpaka.pl w wynikach wyszukiwania. Dane zbierane automatycznie od wszystkich Użytkowników nie mają charakteru Danych Osobowych. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 3. Cel zbierania danych
  1. Dane osobowe Nabywców są zbierane w celu umożliwienia zakupu produktów oferowanych na stronie szalpaka.pl. Dane Nabywców są podawane dobrowolnie wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia.
  2. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu e-mail lub telefonicznego ze sklepem szalpaka.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  3. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny sklepu szalpaka.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są:

  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. Jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzania transakcji produktów oferowanych na stronie szalpaka.pl, odpowiedzi na zapytania Użytkowników oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Udostępnianie danych osobowych
  1. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  2. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Nabywcy firmie kurierskiej lub pocztowej w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu.
   Sprzedawca przekaże firmie kurierskiej lub pocztowej następujące dane Nabywcy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W przypadku Nabywcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator strony szalpaka.pl udostępnia zebrane dane osobowe Nabywcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
  4. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Nabywcy podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  5. Sprzedawca pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 2. Kontakt
  Sprzedawca będzie się kontaktował z Nabywcami za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją transakcji sprzedaży produktów oferowanych na stronie szalpaka.pl.
  Nabywcom będą przekazywane: potwierdzenie złożenia zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli Nabywca przystąpił do takiego procesu.
 3. Zmiana danych
  1. Każdy Nabywca ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora strony szalpaka.pl na adres e-mail: info@szalpaka.pl
  2. Nabywca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od sklepu szalpaka.pl wiadomości e-mail lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim lub pocztowym), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi strony szalpaka.pl za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@szalpaka.pl. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora strony szalpaka.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.
 4. Pliki cookies
  Strona szalpaka.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
  Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie strony szalpaka.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator strony szalpaka.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania strony przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 5. Zabezpieczenie danych
  Firma Daniel Jusupović dokłada wszelkich starań, by przekazane przez Nabywców dane osobowe były bezpieczne. W celu ich zabezpieczenia zostały wdrożone procedury wewnętrzne. Do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę ma dostęp wyłącznie Administrator oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie firmy Daniel Jusupović.
 6. Odpowiedzialność
  Administrator strony szalpaka.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Użytkownikom oraz Nabywcom. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec sklepu szalpaka.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
  Na stronie szalpaka.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, co do których zasad zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, administrator strony szalpaka.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dane podmiotu zbierającego dane
  Podmiotem zbierającym dane jest firma Daniel Jusupović.
 8. Zmiany w polityce prywatności
  Administrator strony szalpaka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie szalpaka.pl na odpowiednio przeznaczonej do tego celu podstronie.